732 m i Gävle

Dancewalks på gävle sjukhus – ett permanent konstverk på länssjukhuset

av Anna Asplind

Gävle sjukhus har länsupptagning och används av en stor del av Gävleborgs befolkning i rollen som medarbetare, patient och/eller anhörig. Ett sjukhus är ett slags semioffentligt rum och en miljö präglad av sina olika funktioner. Men hur ser egentligen det rummet ut? Vilken roll spelar individens egen berättelse i rummet? Och vad händer om vi uppmanas att se miljön ur helt andra perspektiv och vinklar?

Med avstamp i de frågorna har koreografen och dansaren Anna Asplind arbetat tillsammans med musikern och kompositören Thomas Chousos under vintern och våren 2012 med konstprojektet 732 m i Gävle, Dancewalks på Gävle sjukhus. Asplind har gjort en ljudfil med musik och instruktioner till en koreograferad upplevelsepromenad genom sjukhuset.

Under ett intensivt researcharbete har hon hittat en fascinerande runda. Den sträcker sig genom entréhallen som passeras av ca 5000 människor varje dag, den vackra pelarsalen i hundraårshuset, de nyrustade atriumgårdarna, de långa sterila korridorerna, det ruffiga kulvert- systemet och längs sjukhusets varierande exteriör… Genom guidningen får man genom sin egen kropp uppleva och se byggnaderna, rummen, rörelsen, tempot och detaljerna.

All musik är skapad av ljud inspelade på sjukhuset i allt från tvätteriet till intensiven i samspel med landstingets personal. En filmdokumentation av 732 m i Gävle , producerad av Sandpiper films, har en permanent plats i huvudentrén.

För frågor, visning av konstverket och bokning av mp3-spelare kontakta Länskultur Gävleborg på 026 155655 eller konst@lg.se

läs mer på http://www.lg.se/dancewalks

Foto: Sandpiper films

Producent Länskultur Gävleborg i samarbete med danskonsulenten vid Musik Gävleborg.
Konstprojektet produceras i samarbete med IDKA.