Processen

Sjukhuset – en semioffentlig byggnad/ Tankar från Gävle sjukhus

Av Anna Asplind 2012

Olika rum har olika användningsområden, en park är upprättad för bland annat lek och rekreation, ett torg är en samlingsplats och en gata är en passage och transportsträcka. Dancewalks är ett utforskande av plats och rum. Det är en ljudfil på en mp3-spelare med platsspecifika instruktioner och musik som leder ”dansaren” till ställen där han eller hon förhåller sig till sig själv, platsen och människor runt omkring med hjälp av koreografiska parametrar. Genom rörelse synliggör ”dansaren” rummet både för sig själv och för förbipasserande. Dancewalks görs i offentliga eller semioffentliga rum, sådana rum som tillhör alla och samtidigt upprätthåller sociala institutioner. Institutioner är system av etablerade och rådande sociala regler som strukturerar vår sociala interaktion. Språk, lagar och bordsskick är alla institutioner. Dancewalks sätter på prov våra sociala normer och regler för hur vi får bete oss i offentliga rum.

Hösten 2011 fick jag i uppdrag av Landstinget Gävleborg att skapa ett koreografiskt konstverk på Gävle sjukhus. Verket skulle vara en del i min serie Dancewalks som jag producerat i offentliga rum runt om i Europa sedan 2009. Att lära känna rummen på sjukhuset var som att göra en dérive likt situationisterna. Jag vandrade runt och lät olika impulser styra min väg genom sjukhusets labyrinter.

Vissa platser har snävare ramar för vårt beteende än andra. I ett stadsrum finns en relativt hög acceptans för olika beteenden. Sjukhuset är en semioffentlig byggnad där du vanligtvis inte vistas om du inte är patient, besökare eller personal. Dörrar är upplåsta, men sociala normer begränsar både beteende och passage.

 En dag, efter att jag hade passerat en dörr från kulvertarna in i ett trapphus insåg jag att alla dörrar var låsta, inklusive den jag kommit ifrån.  Jag försökte få en sjuksköterskas uppmärksamhet på andra sidan glasdörren. Hon tittade misstänksamt på mig, en skylt hängde på väggen bakom henne där det stod psykiatriavdelning, sjuksköterskan tvekade länge innan hon öppnade.

 I en byggnad som befinner sig i gränslandet mellan öppen och sluten är de sociala institutionerna tydligare. Sjukhusets offentliga rum är uppdelade i transport och väntan, bryts dessa direktiv kan personen ifråga uppfattas som sjuk eller hotfull.

 Jag blir ovanligt trött av att vara på sjukhuset, är det för att det är januari…? Jag kan arbeta i max 3 timmar innan all energi är slut. En dag hade jag slagit mig ner i en korridor för att tänka, men också för att jag tycker om att sitta där andra passerar. Efter mindre än en minut kom en sjuksköterska fram till mig och undrade hur jag mådde.

På grund av mina långa vandringar i sjukhusets lokaler fattade personalen misstankar om min psykiska hälsa och ringde väktarna. Det visade sig att väktaren uppskattade social konst och släppte mig.

På sjukhuset hänger en stor mängd konst som är till för sjukhusets patienter, besökare och personal. Statens folkhälsoinstitut presenterar i sin rapport Hälsa på lika villkor att det finns vetenskapligt stöd för att kulturaktiviteter kan vara ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling. Att delta i kulturaktiviteter kan till och med vara hälsofrämjande.

Sveriges allemansrätt är vida känd och innebär näst in till fri tillgång till sjöar, skogar, vattendrag och berg. I Gävle kommuns kulturpolitiska program uttrycks en strävan efter att konsten ska fungera på liknande sätt och programmet har döpts till Kulturell allemansrätt.

En av dörrarna som jag vill använda som passage är plötsligt låst, dörren leder in till ett andaktsrum och konferenssalar. Även ingång 6, på sjukhusets baksida, har oregelbundna öppettider vilka bryter mönstret från resten av sjukhuset. Den är öppen på lördagar men stängd på söndagar. Jag letar efter någon som kan tala om för mig vilka tider olika dörrar är öppna.  Jag hittar tillslut rätt person som berättar för mig att dörren till andaktsrummet är öppen på vardagar och söndagar av skäliga anledningar och ingång 6 är stängd på söndagar för att minska tillgängligheten men varför den är öppen på lördagar kan han inte svara på.

”Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla.

Kultur skapas där människor möts – kultur skapar möten mellan människor.

Kultur stimulerar nyikenhet, kreativitet och en vilja att upptäcka.”

(Kulturpolitiskt program för Gävle kommun, s. 2)

 När jag kom tillbaka till Gävle i mars är ingång 6 låst både lördagar och söndagar och dörren in till konferenssalarna och andaktsrummet har blivit två, de hade gjort en ny dörr så att det finns en separat ingång till konferenssalarna och en separat ingång till andaktsrummet… Frågorna jag ställde ändrade på både öppettider och dörrar. Jag funderade på om jag skulle fakturera säkerhetsavdelningen för konsultarbete.

Inom Landstinget Gävleborg diskuteras nya konstpolitiska utgångspunkter där ett av de övergripande målen är att:

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.” (Livskraft – underlag till regional kulturplan för Gävleborg län 2013-2015, 2011-12-16, s. 3)

Jag vill att den musikaliska strukturen ska förstärka den rumsliga upplevelsen. Tillsammans med min musiker Thomas bestämde jag att musiken skulle byggas av sjukhusets egna ljud. En dag fick vi tillträde till en av mottagningarna. Avdelningschefen hade bett personalen att fundera över hur deras arbetsplats lät. Genom personalen fick vi tillgång till ett helt nytt ljudlandskap, bakom kulisserna, alla deltog med nyfikenhet och engagemang.

I Livskraft står det även att Landstinget Gävleborg ska bidra till att uppfylla det grundläggande mänskliga behovet av kulturupplevelser; kultur som vitaliserar demokratin och förklarar, inkluderar och skapar delaktighet samt stärker sammanhållningen mellan människor.

 Sjukhuset är en bra plats om man uppskattar konst. Gävle sjukhus har 14 våningar och jag kan ta mig till alla plan utom till plan 1 utan nycklar, där finns det inte heller någon konst. En del av konsten nere i kulvertarna på plan 2 är lite skavd, kanske en truckförare har råkat köra lite för fort. Kulvertarna är sjukhusets lungor, här tvättas alla kläder, sängkläder, och handdukar. Här sker all transport av mediciner, sängar, journaler, mat, sopor och tvätt. Här lagas maten och här lagras soporna. Det är inte så många patienter här… men det är en viktig plats på sjukhuset… jag vill använda mig av rummen, de berättar något annat om byggnaden…

”Alla har rätt till kulturarvet och Kulturarvet ska bevaras, brukas och utvecklas”

(Livskraft – underlag till regional kulturplan för Gävleborg län 2013-2015, 2011-12-16, ss. 15-16)

Efter att jag spenderat en tid i sjukhusets lokaler agerade jag vägvisare åt både personal och patienter, jag började känna igen personalen och de mig, ett rykte började spridas om konstnären på sjukhuset. Nere i kulvertarna ville någon stå modell och få ett porträtt på väggen, någon annan ville visa mig speciella platser på sjukhuset som jag borde ha med, jag fick till och med gå ner till plan 1.

Sjukhuset består av korridorer, hissar, trapphus, utrymningsvägar, avdelningar, kontor, kulvertar, restaurang, apotek, café, butiker, konferenssalar, innergårdar och väntrum.  Under sjukhusets öppettider kan du fritt röra dig i korridorer, hissar, trapphus, innergårdar, kulvertar och andra gemensamma utrymmen och därmed ta del av sjukhusets konstsamlingar. Dancewalks är en del av samlingen men ger även möjlighet till att utforska andra delar av den eftersom ”dansaren” leds till platser dit han eller hon normalt sett inte skulle gå eftersom få människor strövar på måfå i sjukhuset.

 Den 23 januari 2012 i mitten av min sista researchvecka i Gävle fick jag besked från två av landstingets enheter vid Gävle sjukhus att det inte var lämpligt att använda sig av kulvertar, utom för de som arbetar där, och inte av utrymningsvägar.

En del av ett sjukhus är alla in- och utgångar. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (2009) § 76 och § 77 och Boverkets Utrymningsdimensionering (2006) ska utrymningsvägar i första hand vara de normala in och utgångarna. Skyddande egenskaper: Tillgänglighet. Vidare ska dörrarna vara lätt öppningsbara och helst öppnas i utåtgående riktning. Skyddande egenskaper: Tillgänglighet. Ingen lös inredning får placeras i utrymningsvägen eftersom det kan blockera. Skyddande egenskaper: Tillgänglighet.

Dörren ut från matsalen kändes som en bortglömd plats, jag såg aldrig någon använda utgången, den ledde till en trappa, dit jag kunde fly undan sjukhusets normer och sedan vidare ut.

Kroppar som rör sig genom rummen, som upplever platser, blockerar inte, de synliggör rummet.

I mars beslöt säkerhetsavdelningen att det inte är tillåtet att gå ut genom dörren.

 Från och med april 2012 finns cirka 500 m av Gävles Dancewalk, 732 m i Gävle, tillgängligt för allmänheten. Hela verket går att se i entrén på Gävle sjukhus där en dokumentationsfilm visas.  Dancewalks är ett utforskande av plats och rum genom rörelse. Konstprocessen 732 m i Gävle var ett utforskande av en semioffentlig plats med alla dess rum, institutioner och förutsättningar.

 

 

 

Referenser:

Arbetsmiljöverket (2009). Arbetsplatsens utformning – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (elektronisk). Tillgänglig: http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf (2012-04-11)

Boverket
 (2006). Utrymningsdimensionering (elektronisk) Tillgänglig: http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2006/Utrymningsdimensionering/ (2012-04-11) Gävle Kommun – kultur och fritid.

Kulturpolistiskt program för Gävle kommun (elektronisk). Tillgänglig: http://www.gavle.se/Global/Uppleva%20och%20göra/kulturpolitiskt%20_program.pdf (2012-02-05) Landstinget Gävleborg (2011-12-16).

Livskraft – underlag till regional kulturplan för Gävleborgs län 2013-2015, version 1 (elektronisk). Tillgänglig: http://www.lg.se/Global/Landstinget_A-O/Tillvaxt_och_regional_utveckling/kulturplangavleborg/Kulturplan_underlag_med_bilaga_111216.pdf (2012-02-08). Statens

Folkhälsoinstitut (2005). Kultur för hälsa – en exempelsamling från Forskning och praktik (elektronisk). Tillgänglig:  http://www.fhi.se/PageFiles/3318/r200523kulturforhalsa0510.pdf (2012-01-27)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s